Anunțuri

Vânzare - 74000€
Valea Ialomitei

Apartament 3 camere la 5 minute de Metrou Valea Ialomitei.

Data publicării: 06/10/2021
Vânzare - 72000€
Valea Ialomitei

3 camere, etajul 2/4, curat, luminos, semidecomandat in bloc confort 1 reabilitat termic zona Pta Valea Ialomitei, balcon inchis cu termopan, include boxa.

Data publicării: 24/02/2021
Vânzare - 97000€
Valea Ialomitei

Apartament in Drumul Taberei, zona linistita, strada Valea Ialomitei, cu vedere in spatele blocului.

Data publicării: 18/02/2021
Vânzare - 75000€
Valea Ialomitei

Drumul Taberei, et.4/10, 69 mp, 1974, decomandat, mobilat/ utilat complet, gresie, faianta, parchet, tapet, termopan, balcon 10 mp, acces la: metrou, statie STB, Piata

Data publicării: 18/02/2021
Vânzare - 77000€
Valea Ialomitei

Apartament 3 camere, decomandat , 70 mp, confort 1, etaj 9/10 , zona Drumul Taberei, Materna.

Descriere :

Data publicării: 16/02/2021
Vânzare - 60000€
Valea Ialomitei

Apartament 2 camere semidecomandat , bloc stradal , Drumul Taberei bucla ,renovat , Instalatii sanitare si electrice schimbate , etaj 6 din 10 , scara curata fara dato

Data publicării: 22/01/2021
Vânzare - 65000€
Valea Ialomitei

Apartament 2 camere, complet renovat si mobilat, bloc langa piata Valea Ialomitei, acces mijloace de transport - metrou, troleibuz.

Data publicării: 22/01/2021
Vânzare - 70000€
Valea Ialomitei

Apartament 3 camere, 4/4, confort 1, decomandat, suprata 63 mp fara balcon, termopane+balcon inchis, izolat termic interior, bloc anvelopat termic, cu GARAJ 15 mp la p

Data publicării: 18/01/2021
Vânzare - 52000€
Valea Ialomitei

Apartamentul dispune de repartitoare, apometre, balcon-loje (inchis cu termopan), geam baie, vedere numai pe fata.

Data publicării: 04/12/2020