Anunțuri

Vânzare - 45500€
1 Mai - Compozitorilor

Apartament 2 cam,cf 1 50 mp, semidecomandat, etaj 9 cu etaj tehnic deasupra, fara probleme la terasa, se vinde mobilat si utilat ,aer conditionat.

Data publicării: 10/09/2020
Vânzare - 60000€
1 Mai - Compozitorilor

Apartament, 2 camere, mobilat si utilat, renovat, zona linistita.
 

Data publicării: 30/08/2020
Vânzare - 45900€
1 Mai - Compozitorilor

Drumul Taberei, langa Restaurant Hanul Drumetului, stradal, confort 1, semidecomandat, etaj 9/9 (cu etaj tehnic deasupra), 50mp, 2 debarale, 2 aparate de aer condition

Data publicării: 30/08/2020
Vânzare - 89500€
1 Mai - Compozitorilor

Apartament 4 camere,etaj 8/8, vis-a-vis de gradinita si scoala. In apropiere de hipermarketuri, parc si metrou. Bloc curat cu doua lifturi.

Data publicării: 03/08/2020
Vânzare - 73000€
1 Mai - Compozitorilor

Dumul Taberei Ghencea str.1 Mai stradal semidec., et. 8/10, 70 mp, 1980, acte, se accepta credit.

Data publicării: 16/07/2020
Vânzare - 39500€
1 Mai - Compozitorilor

Compozitorilor, Mega Image, proprietar proprietar/ particular, vand garsoniera cf. 1, semidec., et. 4/9, aflata in bloc stradal, reabilitat termic.

Data publicării: 13/07/2020