Anunțuri

Vânzare - 85000€
Constructorilor

Crangasi, apartament 4 camere fara imbunatatiri.

Data publicării: 04/04/2020
Vânzare - 60000€
Gorjului

Apartament 2 camere Gorjului Militari.

Data publicării: 04/04/2020
Vânzare - 47500€
Moghioros

Apartament 2 camere, cf 2, utilat complet, zona linistita, vis a vis de Parcul Moghioros, loc parcare ADP.

Data publicării: 04/04/2020
Vânzare - 62000€
Crangasi

Apartament 2 camere Crangasi B-dul Constructorilor vis a vis de Auchan. Et 4/4, cf1 semidecomandat zona linistita scara curata.

Data publicării: 04/04/2020
Vânzare - 39900€
Valea Ialomitei

Garsoniera p/10, 34 mp in zona drumul taberei Bd Timisoara. Garsoniera este la 3 minute de viitoarea statie de metrou Valea Ialomitei.

Data publicării: 04/04/2020
Vânzare - 66000€
Plaza

Apartament 3 camere cu balcon lungime 11.75 m, aer conditionat.
Distanta Plaza romania la 2 minute de mers pe jos si statie metrou la 300 m de bloc.
 

Data publicării: 04/04/2020
Vânzare - 54500€
Timisoara

Drumul Taberei, Timisoara, de vanzare ap.

Data publicării: 04/04/2020
Vânzare - 73000€
Drumul Taberei 34

Apartamentul este situat in sec 6 bucuresti adica în Drumul Taberei intre piata Moghioros si Kaufland.

Data publicării: 04/04/2020
Vânzare - 56900€
Moghioros

Apartament  intre Plaza si Piata Moghioros
bloc recent anvelopat ianuarie 2020
Apartament renovat total in sept 2019

Data publicării: 04/04/2020
Vânzare - 51500€
Romancierilor

Apartament 3 camere semidecomandat, conf. II, 50mp, et. 8/10, reabilitat termic, termopane, coloane apa calda/rece inlocuite cu PPR, gresie, faianta, parchet.

Data publicării: 04/04/2020