Anunțuri

Vânzare - 64000€
Bucla

Apartament de 2 camere  renovat.

Data publicării: 12/02/2020
Vânzare - 65000€
Bucla

Apartament 3 camere Drumul Taberei- langa liceul Elena Cuza.Apartamentul este bine intretinut, gresie, faianta, parchet ,termopan de buna calitate.Blocul este situat i

Data publicării: 16/01/2020
Vânzare - 65000€
Bucla

Apartament 3 camere Drumul Taberei.

Data publicării: 06/01/2020
Vânzare - 56500€
Bucla

Drumul Taberei, intersectia cu Raul Doamnei dec., et. 3/10, 52 mp, 1972, Drumul Taberei, intersectie cu Raul Doamnei, aproape de liceul Elena Cuza.

Data publicării: 09/12/2019
Vânzare - 52000€
Bucla

Zona verde, stradal, vedere spre fata blocului, acces facil catre: transportul in comun, centru comercial, scoala, liceu, statie de metrou in curs de amenajare.

Data publicării: 19/11/2019
Vânzare - 52000€
Bucla

Drumul Taberei, apartament cochet cu 3 camere in bloc anvelopat, pe aleea Tg Neamt, cu loc de parcare. Parcul, scoala, piata sunt la doar 2 min de mers pe jos.

Data publicării: 11/11/2019
Vânzare - 52500€
Bucla

Drumul Taberei, semidecomandat, et. 3/9, 52 mp, bucla, parc, 52 mp, etaj 3, balcon mare, baie cu geam, liber, necesita imbunatatiri vedere spate.

Data publicării: 11/11/2019
Vânzare - 62000€
Bucla

Apartament foarte frumos, situat la etajul 3/4 intr-un bloc curat, civilizat, aflat la 200 m de parcul Moghioros.

Data publicării: 21/10/2019
Vânzare - 65000€
Bucla

Drumul Taberei, 3 cam., cf. 1, str. Cetatea Histria, liber, curat, nu se accepta credit.

Data publicării: 10/10/2019
Vânzare - 60000€
Bucla

Sector 6, Drumul Taberei, apartament 4 camere, cf. 2, zona linistita, loc parcare.

Data publicării: 30/09/2019