Anunțuri

Vânzare - 56000€
1 Mai - Compozitorilor

Apartament 2 camere, stradal, orientat S-E, mobilat, utilat, renovat, usi, calorifere, temopane, gresie, faianta, parchet lacuit, instalatia electrica si sanitara, tot

Data publicării: 08/03/2020
Vânzare - 78000€
1 Mai - Compozitorilor

Apartament cu 2 camere, 56 mp, decomandat, din anul 1980, mobilat si utilat complet (mobilier nou). Apartamentul dispune de centrala termica proprie.

Data publicării: 27/02/2020
Vânzare - 55000€
1 Mai - Compozitorilor

Apartament 2 camere, et.9 din 9, Drumul Taberei(drumetului) fara imbunatatiri.

Data publicării: 26/02/2020
Vânzare - 41000€
1 Mai - Compozitorilor

Garsoniera in zona Hanul Drumetului, aproape de Kaufland Drumul Taberei. Etaj 8/9.

Data publicării: 23/02/2020
Vânzare - 37200€
1 Mai - Compozitorilor

Apartament 2 camere,zona Drumul Taberei(Compozitorilor) etaj 10/10,renovat recent, aer conditionat nou, se vinde mobilat si utilat. Terasa este refacuta.

Data publicării: 23/02/2020
Vânzare - 65000€
1 Mai - Compozitorilor

Apartament 2 camere semidecomandat, Bd. 1 Mai - Fosta Compozitorilor, etaj 5/10, supraf.

Data publicării: 29/01/2020
Vânzare - 75000€
1 Mai - Compozitorilor

Apartament de 3 camere semidecomandat, situat la etajul 4 intr-un imobil de 8 nivele, cu 2 lifturi, construit in anul 1981.

Data publicării: 22/01/2020
Vânzare - 45000€
1 Mai - Compozitorilor

Garsoniera 1 Mai - Hanul Drumetului, confort 1 sporit, etaj parter din 10, balcon inchis, bloc 1980, acces facil mijloace de transport, la 3 statii de Afi Cotroceni, G

Data publicării: 16/01/2020
Vânzare - 72000€
1 Mai - Compozitorilor

Drumul Taberei, 2 grupuri sanitare, bloc 1982 semidec., et.

Data publicării: 14/01/2020
Vânzare - 54900€
1 Mai - Compozitorilor

Drumul Taberei, semidec., et. 7/10, reabilitat, termopan, 2 lifturi, parchet stejar, mobilat, aer conditionat.

Data publicării: 31/10/2019